Menu

Кариери 

Станете част от екипа на най-успешния автомобилен бранд

Компанията търси да назначи за своя офис:

 

Уведомление за поверителност на личните данни при подбор на персонал

Предоставените по Ваша преценка лични данни при кандидатстване за работа по настоящата обява, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето им е доброволно и е необходимо условие за участване в подбор за обявената от нас позиция. Личните Ви данни ще бъдат обработвани от „ТМ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 831108786, в съответствие с Общата политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна на [http://sofia.toyota.bg/company-manu/gdpr]. Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на „Тойота Балканс“ ЕООД, участващо в процеса по подбор на персонал. В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции, в случай че получим Вашето съгласие. Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат на Вас или на посоченото от Вас лице или организация. За въпроси или сигнали и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, може да се свържете с нас писмено на посочените по-долу данни за контакт. Също така имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.  Данни за контакт по въпроси относно личните данни: „ТМ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 831108786, бул. Цариградско шосе 163, e-mail: gdpr_sofia@contact.toyota.bg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
" "

Video Title

Video Slug